top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Vodušek

 

Nada Vodušek je autorica i voditeljica radijskih emisija, glasovna interpetatorka literature, kazališna performerka i moderatorica razgovora o različitim društvenim temama i pitanjima. Medijskim radom počela se baviti tijekom studija filozofije i komparativne književnosti, kao radijska voditeljica, DJ-ica i urednica na studentskom Radiu Študent. Želja za razumijevanjem društvene uloge dizajna i mode dovela ju je i do područja dizajna. Devedesetih godina bila je suosnivačica i dizajnerica kolekcija odjeće, torbi i cipela za modnu marku pro.ars vivendi te urednica kultnog časopisa Ars Vivendi koji je izlazio na slovenskom, srpskohrvatskom i engleskom jeziku. Od 1997. do 2012. bila je glavna urednica časopisa za dizajn i arhitekturu Ambient. Autorica je brojnih intervjua i moderatorica razgovora i okruglih stolova. Kao učiteljica govorne tehnike i govorništva podučava mlade novinare u različitim medijima. Također je autorica i voditeljica noćnih razgovora

na 1. programu Radia Slovenije u kojima ugošćuje stvaraoce iz različitih područja umjetnosti i znanosti. Posljednjih godina surađuje s izdavačkom kućom Sanje kao sukreatorica događanja i razgovora vezanih uz knjige i njihove autore. Za sanje.tv priprema i interpretira redovite tjedne video priloge iz bajkovitih, književnih, socioloških i filozofskih djela.

Priča iz prošlosti

Kad je dijete još bilo dijete

Pročitat ću kratku priču Zar ubistvo? Vladimira Nazora iz zbirke U zavičaju. Priča govori o dječaku koji je tijekom noćnog pecanja u panici ostvom udario dupina. Dupin je kasnije uginuo, a dječak – mladi Vladimir – koji ga je sutradan pronašao nasukanog u zaljevu, svjedočio je njegovoj smrti. Događaj ga je obilježio za cijeli život. Nenamjerno je ubio nedužno biće i taj čin nije mogao zaboraviti. Priča nas suočava s mnogim razinama ljudske svijesti i našeg odnosa prema živom svijetu. Njena poruka značajna je za vrijeme u kojem živimo.

Polazišta za razgovor:

1. Zašto je potrebno čitati stara djela, da bismo razumjeli prošlost, ako želimo razumjeti sadašnjost i sanjati budućnost?

2. Kad je dijete još bilo dijete – nevinost i krivnja u metasvemiru.

3. Prešućivanje, brisanje ili cenzura, mijenjanje umjetničkih djela u svjetlu suvremene „kulture otkaza“. Distopija na djelu?

Nada Vodušek  is an author and host of radio shows, voice interpreter, theater performer and moderator of conversations on various social topics and issues. She started working in the media while studying philosophy and comparative literature, as a radio presenter, DJ and editor at Radio Študent. The desire to understand the social role of design and fashion also led her to the field of design. In the 1990s, she was the co-founder and designer of clothing, bag and shoe collections for the fashion brand pro.ars vivendi and the editor of the cult magazine Ars Vivendi, which was published in Slovenian, Serbo-Croatian and English. From 1997 to 2012, she was the editor-in-chief of design and architecture magazine Ambient. She is the author of many interviews and moderator of conversations and round tables. As a teacher of speech technique and public speaking, she teaches young journalists in various media. She is also the author and host of night talks on the 1st program of Radio Slovenia, in which she hosts creators from various fields of art and science. For the past few years, she has been working with the publishing house Sanje as a co-creator of events and talks related to books and their authors. For sanje.tv, she prepares and interprets regular weekly video contributions from fairy-tale, literary, sociological and philosophical works.

A Story From the Past

When a Child Was Still a Child

I will read the short story Is it murder? by Vladimir Nazor from the collection In the Homeland. The story tells about a boy who accidentally hit a dolphin while fishing at night. The dolphin later died, and the boy – young Vladimir – who found it stranded in the bay the next day, witnessed its death. The event marked him for the rest of his life. He had inadvertently killed an innocent being and he could not forget that act. The story confronts us with many levels of human consciousness and our relationship to the living world. It’s message is significant for the time we live in.

Starting points for conversation:

1. Why is it necessary to read old works, to understand the past, if we want to understand the present and dream of the future?

2. When a child was still a child – innocence and guilt in the metauniverse.

3. Silencing or censorship, changing works of art in the light of the modern “cancel culture”. Dystopia at work?

12.jpeg
bottom of page