top of page

MARKO MARULIĆ – PROTIV DANAŠNJEG DOBA

GLAZBA ZA LUTNJU TRAGOM HRVATSKE RENESANSNE LIRIKE

Izvode: Igor Paro, renesansna lutnja, citern; Zoran Kelava, besjednik, udaraljke

Izbor stihova: Igor Paro & Zoran Kelava

Izbor glazbe i aranžmani: Igor Paro


 

Tekst - izbor iz djela: Marko Marulić (1450. – 1524.), Glasgowski stihovi, preveo s latinskog Darko Novaković, Matica Hrvatska, 1999.

Mavro Vetranović (1483. – 1576): Remeta (izbor), Pisanca u pomoć poetam (izbor), Pet stoljeća hrvatske književnosti, Knjiga 5, Matica Hrvatska, 1968.

Petar Hektorović (1487. – 1572.): Ribanje i ribarsko prigovaranje (izbor), faksimilno izdanje, Izdavački zavod JAZU, 1953., Stari Grad Faros, 1997.

Sabo Bobaljević Glušac (1529. – 1585.): Pjesme talijanke (izbor), prepjev s talijanskog Frano Ćale, SNL, 1988.


 

Glazba: Joan Ambrosio Dalza, Franciscus Bossinensis, Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Serafino dall’Aquila, Marco dall’Aquila, Josquin des Préz, Vincenzo Capirola, Hans Newsidler, Antonio Casteliono, Petar Hektorović, Filippo Azzaiolo, Cipriano de Rore, Jean Paul Paladin, Giorgio Mainerio, Emanuel Adriansen, Anthony Holborne, Ali Ufki Bey

Igor Paro©2024

 

O programu:

Što gotovo pet stoljeća zagubljeni i tek nedavno ponovno pronađeni latinski stihovi Marka Marulića imaju s nama i s našim vremenom? Što izgubljena i odavna zaboravljena hrvatska renesansna glazba ima s našom današnjom glazbom? Koliko uistinu poznajemo Marulića i koliko još imamo veze s njegovom – a to valjda znači i s našom - kulturnom baštinom?

Lutnjist Igor Paro i glumac Zoran Kelava svojim zajedničkim glazbeno-scenskim programom pod naslovom „Marko Marulić – Protiv današnjeg doba“ žele predstaviti kako bi to izgledalo kad bi književnik Marko Marulić svom dobrom prijatelju glazbeniku Jerolimu Papaliću povjerio svoje satirične epigrame. S kakvom glazbom bi lutnjist Jerolim Papalić reagirao na Marulićeve subverzivne stihove? I što Marko Marulić tako bespoštedno ima protiv loših pjesnika i protiv (svog ili našeg?) današnjeg doba? Izvedbu Marulićevih podrugljivih i satiričnih stihova iz tzv. Glasgowskog rukopisa. nadopunjuju i recitacije stihova Sabe Bobaljevića Glušca i Petra Hektorovića – na taj način predstavljen je klasični dalmatinski „trokut“ hrvatskog renesansnog pjesništva s najznačajnijim predstavnicima iz Splita, Dubrovnika i Hvara.

Ideja za glazbeno-scensko uprizorenje Marulićevih stihova potekla je iz pjesme pohvalnice koju Marulić svesrdno upućuje svojem dragom prijatelju i rođaku, lutnjistu Jerolimu Papaliću. Budući da nam od samog Papalića pa ni inače od hrvatske svjetovne glazbe iz tog razdoblja nažalost ništa nije sačuvano, takav poduhvat zahtijeva mnogo glazbene “arheologije”. Tako, na glazbenoj razini, polazeći od stihova poznatih hrvatskih renesansnih pjesnika, ovaj program ujedno predstavlja i svojevrsnu potragu za izgubljenom hrvatskom renesansnom glazbom, odnosno pokušaj da se nešto od te glazbe rekonstruira u duhu njezinog vremena, ne samo na planu repertoara i glazbala već i u načinu izvođenja.

Igor Paro©2024

 

 

 

O instrumentima:

Sve skladbe izvodimo na povijesnim renesansnim glazbalima, na renesansnoj lutnji i citernu. Renesansnu lutnju sa šest parova žica - kakva je bila u upotrebi u vrijeme kad je Marulić živio, u drugoj polovici 15. i početkom 16. stoljeća - izradio je u 1994. godine u Londonu poznati engleski graditelj Stephen Barber prema originalnom povijesnom modelu Hansa Gerlea. Današnji graditelji nastoje kopije povijesnih glazbala izrađivati izvornim materijalima i tehnologijom kakvi su bili u upotrebi u 16. stoljeću. Na lutnji koristimo crijevnate žice i pragove.

Pored lutnje, koja je bila omiljeno glazbalo renesansnih humanista, jedan od najpopularnijih instrumenata u 16. stoljeću bio je citern. Zbog malog broja žica i zvonkog i prodornog tona, citern se često upotrebljavao u instrumentalnim ansamblima. Citern koji koristimo u našem programu izradio je 1990. godine u Zagrebu naš legendarni graditelj lutnji i lutnjist Alojzije Seder. Žice su od željeza i bakra, a svira se trzalicom izrađenom od roga divokoze.

Igor Paro©2023

Clipboard03.jpg
Clipboard01.jpg
bottom of page